زنهافریب کارترینند همه چیزشان راپنهان میکنند تنهای...- کانال آکابانو

زنهافریب کارترینند همه چیزشان راپنهان میکنند تنهایی را دلتنگی را گریه ها را عشقشان را زنهاقویترینند هنگام شکستن صدایشان در نمیآید نهایت تسکین دردیک زن گریه های یواشکی ست زن بودن سخت است @akabano آک

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها: