یه روزایي هست؛ آدم اینقدر حالش خوبه ڪه هیچ اتفاقي ...- کانال آکابانو

یه روزایي هست؛ آدم اینقدر حالش خوبه ڪه هیچ اتفاقي نمیتونه حاڸ خوبشو خراب ڪنه!!! از ایڹ روزا واسه همتوڹ آرزو میڪنم @akabano آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها: