امروز، قیچی را برداشتم و پایان دادم... به تمام د...- کانال آکابانو

امروز، قیچی را برداشتم و پایان دادم... به تمام دلخوشی هایم! موهایی را... که فقط 'باد' نوازش میکند باید 'چید'... @akabano آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها: