باور کن دنیا دو روز است و ما هم رهگذر هستیم در این...- کانال آکابانو

باور کن دنیا دو روز است و ما هم رهگذر هستیم در این طلوع و غروب مهربان باش و با تمام عشق زندگی را احساس کن شاید فردا دنیا باشدولی مانباشیم @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط