اسکناس کشور کرواسی بهداشتی ترین اسکناس دنیا هستند....- کانال آکابانو

اسکناس کشور کرواسی بهداشتی ترین اسکناس دنیا هستند. باکتری های روی این اسکناس ها در کمتر از۳ساعت می میرند.

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: