شيوه رديابى هواپيماهاى جنگى قبل از اختراع رادار @...- کانال آکابانو

شيوه رديابى هواپيماهاى جنگى قبل از اختراع رادار @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط