‏رفتنی ها حق دارند، آدمها از دور دوس داشتنی ترند. ...- کانال آکابانو

‏رفتنی ها حق دارند، آدمها از دور دوس داشتنی ترند. @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: