نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند اما حک...- کانال آکابانو

نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند اما حکاکیهای روی سنگ مهمانهای تاریخند و دوستان خوب حک شدگان روی قلبند و ماندگارانی ابدی

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط