سرطانهای پستان عموما بدون درد هستند ازاین رو برداش...- کانال آکابانو

سرطانهای پستان عموما بدون درد هستند ازاین رو برداشتن تصویر از پستان در بالای 35 سالگی با تشخیص پزشک توصیه میشود @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: